Nguồn: tung's blog: PHẪU THUẬT LONGO : không hiệu qủa và nhiều tai biến